Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba společnosti Bohdan Król s.r.o., se sídlem Zelená 1181, Lutyně, 735 14 Orlová, IČ: 09199799, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném na Krajském soudu v Ostravě, pod spisovou značkou C 82364 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

  • Jméno a příjmení / název společnosti
  • Adresa
  • E-mail
  • Telefonní číslo

Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vytvoření smlouvy na zapůjčení hudebních nástrojů. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 3 let.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a zasláním emailu na info@pujcovnaklaviru.cz, nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje správcovské společnosti.

Osobní údaje nejsou předávany třetím stranám.

Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.